Aktywność Stowarzyszenia

AKTYWNOŚĆ STOWARZYSZENIA


 

Wróć do strony głównej!

 PISMO PRZEWODNIE W SPRAWIE KONKURSU PLASTYCZNEGO SQART GALLERY

“WIDOK Z MOJEGO OKNA. MIASTO, JAKIE WIDZĘ. MIASTO, JAKIE CHCĘ ZOBACZYĆ”

 

 

 

Szanowni Państwo!

Edukacja kulturowa odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu wrażliwości i kreatywności młodych ludzi. Jedną z misji Stowarzyszenia SqArt Gallery jest wspieranie szkół i rodziców w procesie wychowywania do świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Rozumiejąc, że najdoskonalszą drogą poznania jest doświadczanie i aktywne działanie, pragniemy zachęcić uczniów i ich nauczycieli do wzięcia udziału w pierwszym Konkursie Plastycznym SqArt Gallery “Widok z mojego okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć”.

Konkurs ten ma charakter cykliczny i przeznaczony jest co roku dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta w Bytomiu, Bytomskim Centrum Kultury “Becek” oraz Bytom Square Spółka z o.o.

Temat konkursu brzmi: “Widok z mojego okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć.” Ma on za zadanie skłonić młodych mieszkańców Bytomia do przyjrzenia się miastu z większą uważnością i wrażliwością, zwiększyć ich świadomość przestrzeni oraz umożliwić im wypowiedzenie się w sprawie kierunku rozwoju miasta. Organizacja Konkursu ma również na celu przybliżenie sztuki współczesnej (często budzącej w przeciętym, nieprzygotowanym odbiorcy lęk i niechęć z powodu niezrozumienia) szerszej publiczności, przełamanie barier w jej odbiorze, rozwinięcie wrażliwości estetycznej.

Konkurs obejmuje dwie kategorie do wyboru rysunek/malarstwo lub kolaż; Szczegóły zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.sqart.pl w zakładce “Stowarzyszenie”. Rozstrzygnięcie Konkursu połączone będzie z wernisażem wystawy prac w SqArt Gallery, a laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody oraz zostaną zaproszeni na warsztaty twórcze z artystami.

Termin składania prac: Do 6 czerwca 2019r. w Stowarzyszeniu SqArt Gallery, ul. Wrocławska 32/34, Bytom z dopiskiem “Konkurs Plastyczny SqArt Gallery” (prace złożyć można na portierni 24h/dobę)

Wernisaż: 12 czerwca 2019r.

Informacje: Sławomir Worytko, slawomir.worytko@sqart.pl, tel. 507169692

Patrycja Łyżbicka, patrycja.lyzbicka@sqart.pl, tel. 510271366

 

Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o Konkursie wśród młodzieży i włączenie się w planowane działania edukacyjno-artystyczne.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia SqArt Gallery

 

Proudly created with webwavecms.com

SqArt Gallery

ul. Wrocławska 32/34

41-902 Bytom

II PIĘTRO 

Kontakt:

tel: +48 662 649 668

+ 48 791 448 394

e-mail: sqart@sqart.pl

 

 

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 

w godzinach:

od 10.00 do 17.00

o każdej innej porze po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem

+48 795 584 400

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI

45 1050 1230 1000 0090 3161 5926