O galerii

Sztuka współczesna w zasięgu każdego

WIZJA: "Sztuka bez granic - wrażliwe społeczeństwo"

SqArt Gallery mieszcząca się w budynku Bytom Square na terenie dawnych Zakładów Odzieżowych Bytom została założona przez ludzi z pasją tworzenia, kreowania nowych przestrzeni dla sztuki współczesnej i nowoczesnego biznesu oraz upowszechniania wartości artystycznych sztuki i designu. Przekraczając stereotypy i bariery, łącząc tradycyjne wartości estetyczne z najnowocześniejszymi trendami w sztukach wizualnych, chcemy trafiać do odbiorców wymagających, oferując nie tylko obcowanie z wytworami działalności artystycznej, ale także ich nabywanie.

Wspierana przez Stowarzyszenie SqArt Gallery galeria łączy w sobie funkcje instytucji kultury oraz obiektu komercyjnego, w którym możliwe jest nabywanie dzieł sztuki i wynajmowanie przestrzeni artystycznych w celach biznesowych. Naszą główną misją jest propagowanie szeroko pojętej sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, takich jak przekazy multimedialne i interaktywne. Chcemy w działalności wystawienniczej, artystycznej i edukacyjnej dążyć do budowania pomostu między sztuką a nowoczesnymi technologiami i biznesem.

Fot. Olgierd Lizoń - prezes Bytom Square Sp. z o.o, pomysłodawca i twórca Galerii

Wirtualny spacer po galerii

Nasi artyści