Michał Rejner

W praktyce artystycznej Michała Rejnera fundamentalne znaczenie ma połączenie jakości estetycznej sztalugowego malarstwa z doświadczeniami street artu.

Artysta stara się wyeksponować walory spontanicznego, malarskiego gestu, stworzyć napięcie między formami figuratywnymi a abstrakcyjnymi, budując przestrzeń głębokich emocji w relacji odbiorca-dzieło.

Street art., traktowany jako narzędzie bezpośredniej, międzyludzkiej, wizualnej komunikacji posiada odwagę i wewnętrzną energię. Wyrasta z pragnienia spontanicznej ekspresji, niesie ze sobą pierwiastek buntu i społecznego komentarza. U jego źródła leży bicie serca miast, kontrkulturowa, nieustanna gotowość do uważnej rejestracji otaczającego świata oraz pragnienie autentycznej potrzeby natychmiastowej, twórczej reakcji na codzienne obserwacje i doświadczenia. Artyście towarzyszą również praktyki zbliżone do uważności site - specific . Bliska jest mu idea jednostkowości dzieł wynikających bezpośrednio z charakteru inspiracji konkretnym miejscem, którego tożsamość uwzględniona jest w procesie twórczym.

Sztuka ulicy ma w sobie niewątpliwie pierwiastek czegoś gorączkowego, nieuchwytnego, stale otwartego na zmianę oraz interpretację. To właśnie te wartości inspirują artystę. Tradycja malarstwa sztalugowego przydaje zaś pracom lirycznego, zindywidualizowanego charakteru, delikatności, refleksyjnej eksploracji uniwersum ludzkich przeżyć.

Ideą artysty jest tworzenie własnej, śmiałej, pozbawionej klisz symboliki i ikonografii, często opartej na intuicyjnych wyborach, interpretacyjnie nośnej i otwartej. Stale gotowej do negocjacji znaczeń, dopełnienia przez wyobraźnię i doświadczenia odbiorcy. Punkt wyjścia do artystycznej refleksji stanowią często społeczne tematy.

Postęp technologiczny nie wyeliminował problemu wykluczenia, nietolerancji rasowej, utraty godności przez jednostkę ludzką, nierówności ekonomicznych, bezdomności czy samotności. Są one niezmiennie aktualne niezależnie od szerokości geograficznej. Jeden z celów malarskiej ekspresji stanowi konieczność wyłaniania, wydobywania wspomnianych problemów ze „strefy niewidzialności". Częścią twórczej postawy i projektu realizowanego przez artystę jest pragnienie zaprezentowania tych prac na wszystkich kontynentach świata. Działanie to, idea przemieszczenia oraz połączenia ma stanowić symboliczne dookreślenie i domknięcie przesłania cyklu obrazów.

Mając na celu wzmocnienie wydźwięku dzieł - artysta sięga po zróżnicowane media i techniki. Wykorzystuje precyzję malarstwa olejnego, matowe efekty płaskiej, akrylowej plamy barwnej, elementy estetyki non finito . Operuje tradycyjnymi podobraziami malarskimi lub wybiera niestandardowe, jednostkowe i unikalne – plastik, surowe, odzyskane drewno, metal. Korzysta w równej mierze z wartości płaszczyzny i sugestywności artystycznej instalacji. Środki te stosowane z celowością i rozmysłem nadają ukazywanym motywom niejednoznacznego charakteru.

Artyście bliska jest teoria nieuprzedzonego oka oraz postmodernistyczna otwartość na bodźce wizualne, a także informacyjne, które niespodziewanie, impulsywnie i intuicyjnie wnikają w przestrzeń wyobraźni. Czasami nawet nieintencjonalnie mogą stać się tworzywem sztuki oraz punktem wyjścia dla artystycznych poszukiwań. Michał Rejner traktuje otwartość na eksperymentalne praktyki warsztatowe, gotowość do chwytania inspiracji na gorąco jako niezbędne składowe elementy praktyki twórczej.

Wystawy

 • Blanc Gallery, Chicago, Styczeń 2018
 • Fulton Street Collective, Chicago, Marzec 2018
 • Design Within Reach, Chicago, Marzec 2018
 • Museum of Art and Sciencie, Milan, Marzec 2018
 • Palazzo Ca’ Zanardi, Venice, Marzec 2018
 • BWAC, New York, Maj 2018
 • SqArt Gallery, Bytom, Poland, Czerwiec 2018
 • DagArt Galerie, Rzeszów , Poland, Sierpień 2018
 • Palazzo Zenobio, Venice, Wrzesień 2018
 • Zatoka Sztuki, Sopot, Poland, Grudzień 2018
 • Lambretto Factory, Milan, Grudzień 2018
 • Rynek 7, Bytom, Luty 2019

Nagrody

 • Certificate of Recognition from John Cloud Kaiser in New York.
 • Award from Vittorio Sgarbi in Milan during the international exhibition