Stowarzyszenie SqArt Gallery

Stowarzyszenie SqArt Gallery powstało w 2018r. i ściśle współpracuje z galerią. Jego misją jest wspieranie twórczości współczesnych artystów, dokumentowanie, upowszechnianie i promowanie sztuki współczesnej. Szczególny nacisk w naszej działalności kładziemy na edukację kulturalną i popularyzację sztuki współczesnej wśród młodzieży oraz osób, dla których dostęp do tej dziedziny kultury jest utrudniony. Nasza wizja obejmuje budowanie pomostu pomiędzy sektorem użytku publicznego, instytucjami kultury a sektorem biznesu. Dostrzegając ogromną rolę wychowania do kultury i sztuki, współpracujemy ze szkołami i instytucjami kultury (m.in. Bytomskim Centrum Kultury, Opera Śląska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Bytom), zmierzając do kształtowania społeczeństwa świadomego i pielęgnującego wartości estetyczne. Silny związek ze Śląskiem sprawia, że jednym z zadań, które sobie stawiamy, jest promowanie dorobku kulturowego i architektonicznego Śląska, wspieranie rewitalizacji i przekształceń zmierzających do kreowania nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej.

Skład Zarządu:

  • Sławomir Worytko - Prezes Zarządu
  • Patrycja Łyżbicka - Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Urszula Broda Gawełek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Weronika Drozd - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Wojciech Kandziora - Członek Komisji Rewizyjnej

Siedziba Stowarzyszenia SqArt Gallery:

ul. Wrocławska 32/34, Bytom 41-902
NIP:6263031030, REGON: 381232005, KRS: 0000747297

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI 45 1050 1230 1000 0090 3161 5926

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut stowarzyszenia w pliku pdf


KONKURS ARTYSTYCZNY "WIDOK Z MOJEGO OKNA. MIASTO, JAKIE WIDZĘ. MIASTO, JAKIE CHCĘ ZOBACZYĆ". EDYCJA 2020.

Pismo przewodnie

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszenia Uczestnika

Zgoda rodzica/opiekunawięcej wydarzeń