Wystawa "ZIEMIA Z KOSMOSU" Ewa Blaut

P1010871.jpg


W NOWYM CYKLU OBRAZÓW CHCĘ WYRAZIĆ HOŁD DLA PIĘKNA NATURALNEGO NASZEJ PLANETY, ALE JEDNOCZEŚNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ ODBIORCÓW NA FAKT NADMIERNEGO EKSPLOATOWANIA ZIEMI I CHCIWOŚCI CZŁOWIEKA. KAŻDY Z NAS MA MOŻLIWOŚĆ, NAWET NA MAŁĄ SKALĘ, DBAĆ O ŚRODOWISKO. CHROŃMY NASZĄ MATKĘ NATURĘ.

EWA BLAUT
P1010869.jpg

Prace Ewy Blaut można było oglądać na kilkunastu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (we Włoszech i Hiszpanii) oraz na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.


Wystawa malarstwa pt. "ZIEMIA Z KOSMOSU" autorstwa Ewy Blaut


Ewa Blaut w prezentowanym cyklu "Nasza Ziemia-chrońmy ją" sięga po motyw pejzażu, który z czasem staje się wyłącznie punktem wyjścia dla budowania swoistej kompozycji, jedynie jej początkiem i źródłem. W pierwszych pracach z tego cyklu autorka koncentruje się bowiem na wzajemnych relacjach plam barwnych, łącząc przy tym zamiłowania kolorystyczne z analitycznym stosunkiem do natury i akcentując wartości czysto malarskie, by tą drogą dojść następnie do malarstwa abstrakcyjnego. Ewolucja owa wydaje tym bardziej wytłumaczalna, gdy uświadomimy sobie, że elementarnym żywiołem i materią sztuki Ewy Blaut staje się sztuka świadoma samej siebie, z jednej strony żywiołowa, ale równocześnie wewnętrznie opanowana. Owo panowanie nad konstrukcją obrazu i umiejętne dozowana swoboda twórcza cechuje również fakturologiczne eksperymenty z obszaru malarstwa materii, które podlegają na charakterystycznym dla tendencji zabiegu, wzmacniania struktury malarskiej. Ostatnie obrazy to bardzo starannie przemyślane kompozycje. Na powierzchni płótna odnajdujemy siatkę plam i kresek, które odzwierciedlają zainteresowanie autorki swobodnym powiązaniem linii oraz plam barwnych. Pojawiają się również kompozycje oparte ciekawym rozwiązaniu nanoszenia plam energicznymi pociągnięciami.Jednym ze środków wyrazów staje się także chlapanie farba na płótno. Wówczas spływające strugi farby, stają się naturalną transkrypcją działań autorki na powierzchni płótna.Niektóre obrazy wywołują wzruszenie, z kolei inne emanują przytłaczającą wręcz energią, a jeszcze inne prezentują spokój i skupienie. Za pośrednictwem pejzażu Ewa Blaut przekazuje nam oczywiste, ale jakże często zapominane treści, odnoszące się do istoty człowieczeństwa. Tym samym po raz kolejny udowadnia, że malarstwo pejzażowe było, jest i będzie zawsze ważne, ponieważ przypomina o silnym związku człowieka z naturą i w szczególny sposób świadczy o ludzkiej jedności z przyrodą.

Jolanta Jastrząb, profesor ASP w Katowicach.


wszystkie wydarzenia