Kontakt

Godziny otwarcia SqArt Gallery:

od poniedziałku do piątku 10.00 - 17.00

Biuro SqArt Gallery mieści się na Parterze budynku w Bytom Square

SqArt Gallery parter
ul. Wrocławska 32/34
41-902 Bytom


UWAGA!

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie oprowadzenia po galerii w celu sprzedaży dzieł oraz zapoznanie się z regulaminem galerii dotyczącym profilaktyki i obostrzeń COVID.

Po wygaśnięciu obostrzeń związanych z pandemią powróci możliwość zwiedzania galerii wg poniższych informacji.

Godziny zwiedzania ekspozycji wystawienniczej od 11.00 - 16.00 po

uprzednim kontakcie telefonicznym - wstęp na wystawy - zwolniony z opłat


Jak do nas dojechać?

Biuro tel: +48 662 649 668, +48 795 584 400

e-mail: sqart@sqart.pl


W sprawach związanych ze Stowarzyszeniem SqArt Gallery:

tel: +48 510 271 366

Formularz kontaktowy

Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI

45 1050 1230 1000 0090 3161 5926

!!! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zwiedzania SqArt Gallery


sq-art-logo.png

Regulamin Zwiedzania

SqArt Gallery

I. Postanowienia ogólne

1. Galeria czynna jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 16.00.

2. Galeria określa dopuszczalną maksymalną ilość osób w poszczególnych przestrzeniach dostępnych dla zwiedzających (nie licząc obsługi) w Budynku A) Bytom SQUARE Sp. z o.o.: a) parter Galeria Fotografii Kolekcjonerskiej - 1 osoba. b) klatka schodowa- Galeria Malarstwo - należy zachować bezpieczny odstęp 1-5 m), c) sale wystawowe ekspozycyjne 1 osoba na 15 m kwadratowych.

3. Treść regulaminu dostępna jest na www.sqart.pl

4. Wstęp na wystawy jest bezpłatny po uprzednim kontakcie telefonicznym.

II. Zalecenia sanitarne.

W trakcie przebywania na terenie i w pomieszczeniach Galerii obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

  • Osoby oczekujące na wejście do Galerii oraz osoby zwiedzające przestrzenie Galerii zobowiązane są do zachowania dystansu min. 1-5 metrów od innych osób.
  • Przy wejściu do Galerii należy zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem na klatce schodowej. W galerii dostępne są również środki do dezynfekcji.

III. Zasady zwiedzania.

  • Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
  • Na terenie Galerii, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez opiekunów ekspozycji i pracowników Galerii.
  • Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, a znajdujące się w Galerii i zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych będą poproszone o opuszczenie Galerii.
  • W budynku działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających, którego administratorem jest Bytom SQUARE Sp. z o.o.
  • Na terenie Galerii i w miejscach ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:

a) bezwzględny zakaz: dotykania eksponatów i obrazów oraz elementów architektury.

b) filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza,

c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika,

d) wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,

e) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,

f) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

g) używania instrumentów muzycznych, urządzeń odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,

h) głośnego zachowania, biegania, ślizgania po posadzce,

i) po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

6. W związku z trwającą epidemią COVID-19, wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.

7. Na terenie budynku największa ekspozycja wystawowa została objęta reżimem sanitarnym, wytyczono trasę zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających. Obowiązuje ruch prawostronny. Prosimy o stosowanie się do zaleceń.

Jak do nas dojechać?

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Wyślij poniższy formularz. Odpowiemy na pytania.