Wernisaż Artura Szołdra & Wojciecha Cieśniewskiego

Artur Szołdra

Urodził się 7 maja 1977 r. Swoje rzemiosło i kunszt artysta doskonali od ponad 15 lat. Umiejętno- ści rozwijał w pracowni rzeźby regionalnego twórcy Zbigniewa Hławiczki. Artur Szołdra wykonuje głównie rzeźby pełne, monumentalne oraz głębokie płaskorzeźby. Zajmuje się też rzeźbą użytkową (unikatowe autorskie meble) oraz montuje rzeźbione elementy trafnie aranżując je w przestrzeni pomieszczeń.

Znakiem rozpoznawczym artysty są rzeźby o wysublimowanej tematyce związanej z postaciami „fantasy”. Jego prace są ekspresyjne, często magiczne o specyficznym klimacie. Unikatowe dzieła wykonane są przede wszystkim w drewnie, często łączone z inną materią jak miedź, stal czy kamień. W twórczości Artura Szołdry dominuje postać człowieka i otaczającej go przestrzeni oraz energe- tyczna relacja pomiędzy nimi. Swoimi formami artysta prowokuje do myślenia i upiększa skwery, ogrody, parki i przestrzenie domów. Na jego koncie jest kilkanaście wystaw autorskich i liczne ple- nery rzeźbiarskie w kraju i za granicą. Jego prace są w stałej ekspozycji w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka” w Wiśle.

Wojciech Cieśniewski

Artysta malarz, profesor sztuki. Urodził się w 1958 r. w Działdowie. Początkowo fascynował się matematyką teoretyczną, którą studiował, uzyskując tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie w 1984 roku. W trakcie studiów odkrył jednak, że język znaków matematycznych nie pozwala mu wyrażać emocji.

W 1983 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1988 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Od 1990 roku jest pracownikiem tej uczelni. W latach 2005–2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa. Obecnie prowadzi własną pracownię dyplomującą.

Cieśniewski jest jednym z ważniejszych polskich malarzy współczesnych, mogącym się pochwalić dużym dorobkiem artystycznym i intelektualnym. Przez pierwsze dwadzieścia lat w centrum jego twórczości było zagadnienie abstrakcji – badał możliwości usamodzielnienia wymowy i działania obrazów. W kolejnych latach pracy wrócił do malarstwa figuratywnego. Podejmował dialog z tradycją europejskiego malarstwa nowożytnego, nawiązując m.in. do twórczości Caravaggia, Giotta, Michała Anioła, Gian Lorenza Berniniego, Vermeera.

Z czasem coraz częściej zaczął dotykać problemów etycznych, szeroko pojętych zagadnień dobra i zła w życiu człowieka, jednocześnie badając funkcję sztuki jako nośnika dobra i piękna. W latach 2009–2015 stworzył m.in. cykl malarski zatytułowany „Historie autochtonów”. Od roku 2020 tworzy cykl „A jednak życie”. W swojej twórczości często sięga po wątki z Biblii, mitologii, ikonografii chrześcijańskiej i historii. Wojciech Cieśniewski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Special Merit Award 2nd Malaysia International Art Biennale (2016); Nagrody Honorowej Miasta Działdowo (2012) oraz Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011). Jego twórczość prezentowana była na ponad 130 wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podobne wpisy